Добре дошли в уебсайта на Banqup! Ние и други трети страни използваме "бисквитки" на нашите уебсайтове. Използваме ги, за да подобрим навигацията на сайта, да анализираме използването му и да подпомогнем маркетинговите си усилия. Можете да прочетете повече за нашите бисквитки и да промените предпочитанията си, като кликнете върху "Промени моите настройки". Като кликнете върху "Приемам всички бисквитки", вие се съгласявате с използването на всички бисквитки, както е описано в нашата политика за поверителност.
Дигитализация

Електронното фактуриране - задължително в ЕС?

April 10, 2023
3
минути за четене

В дигиталната ера, в която живеем, съвсем естествено идва и електронното фактуриране като съвременен метод, изместващ хартиените фактури, спестяващ време и ресурс на компании от всякакъв мащаб. Глобално все повече компании се възползват от предимствата на е-фактурирането, а все повече са и държавите, които предприемат стъпки в посока задължителното му приемане с цел прозрачност и намаляване на сивия сектор.

В дигиталната ера, в която живеем, съвсем естествено идва и електронното фактуриране като съвременен метод, изместващ хартиените фактури, спестяващ време и ресурс на компании от всякакъв мащаб.

Глобално все повече компании се възползват от предимствата на е-фактурирането, а все повече са и държавите, които предприемат стъпки в посока задължителното му приемане с цел прозрачност и намаляване на сивия сектор. Това се случва и в ЕС - към настоящия момент в някои държави членки вече са въведени различни модели, свързани със задължително дигитално отчитане на счетоводни документи в реално време, базирано на електронно фактуриране.

Отчитането на данъчните документи в реално време, базирано на е-фактуриране предстои да стане абсолютно задължително за всички държави членки като естествена следваща стъпка от цялостната дигитализация на ЕС, а това се предвижда да се случи до 2028 година.

В тази връзка е и докладът на ЕК от 08.12.2022г., в който Европейската комисия предлага редица мерки за бизнеса с цел цялостното модернизиране и подобряване на системата на ЕС за данък върху добавената стойност (ДДС). Мерките са насочени към възприемане и насърчаване дигитализацията, прозрачността и отчетността на процеса по фактуриране, а по-долу са обобщени основните точки от него. Докладът подчертава значението на електронното фактуриране в дигиталната икономика и предизвикателствата, които ДДС представлява за електронното фактуриране.

  1. Електронното фактуриране става все по-важно в дигиталната икономика, защото помага за намаляване на измамите с ДДС и сивата икономика - новата система въвежда цифрово отчитане в реално време за целите на ДДС въз основа на електронно фактуриране, което ще предостави на държавите членки ценна информация за ограничаване на измамите с ДДС - страните членки ще възстановят загубени приходи от ДДС с до 11 милиарда евро годишно за следващите 10 години. Бизнесите се очаква да спестяват 4,1 милиарда евро годишно през следващите 10 години за разходи по процесите на съответствие с новото законодателство.                                                                                                                        
  2. В доклада се отбелязва, че настоящите правила за ДДС не са създадени с оглед на електронното фактуриране, което създава предизвикателства за бизнеса, използващ електронното фактуриране. Например, различни правила се прилагат за хартиените и електронните фактури, което може да създаде объркване за бизнеса.                                                                                                                                                                                                                                  
  3. Едно от основните предизвикателства пред електронното фактуриране е изискването фактурите да се съхраняват електронно и да бъдат лесно достъпни за проверки по ДДС. Докладът предлага предприятията да гарантират, че техните системи за електронно фактуриране отговарят на съответните правила за ДДС и могат да съхраняват фактурите сигурно.                                                                                                                  
  4. Докладът също така подчертава значението на оперативната съвместимост при електронното фактуриране. Предприятията трябва да могат да обменят електронни фактури със своите клиенти и доставчици, независимо от софтуера или системата, които използват.                                                                                                                                                                                                                                                          
  5. Докладът предполага, че електронното фактуриране може да изиграе роля за опростяване на спазването на ДДС, особено за трансгранични трансакции. Въвеждането на система „Обслужване на едно гише“ (OSS), както е предложено от Европейската комисия, би могло да опрости спазването на ДДС за предприятията, които продават през граница.

Отчитането на счетоводни документи в реално време на база електронно фактуриране несъмнено ще донесе много ползи за ЕС и държавите членки като намаляване сивия сектор и на измамите с ДДС, но несъмнено има много ползи и за бизнеса. Повече за тях можете да прочетете тук.

                                                                             Прочети повече

Убедиха ли ви нашите истории?
Създайте вашия профил днес, безплатно.

Създайте вашия безплатен профил