Добре дошли в уебсайта на Banqup! Ние и други трети страни използваме "бисквитки" на нашите уебсайтове. Използваме ги, за да подобрим навигацията на сайта, да анализираме използването му и да подпомогнем маркетинговите си усилия. Можете да прочетете повече за нашите бисквитки и да промените предпочитанията си, като кликнете върху "Промени моите настройки". Като кликнете върху "Приемам всички бисквитки", вие се съгласявате с използването на всички бисквитки, както е описано в нашата политика за поверителност.
Новини

Какво трябва да съдържа една фактура

July 19, 2023
3
минути за четене

Какви са правните изисквания за фактуриране? Какво задължително трябва да съдържа една фактура и какво можете да включите по ваше желание? Каква е разликата между хартиена и електронна фактура?

Какво е фактура? Кои са задължителните елементи, които трябва да съдържа една фактура? Кой издава фактури и каква е разликата между хартиена и е-фактура?

Какво е фактура?

Фактурата е документ, който се издава от продавача на клиента и в който е описана фактическа продажба на стока или услуга. Фактурата съдържа информация за количеството и цената на дадената стока или услуга и официално документира дължимата от клиента сума.

Правни изисквания за фактуриране

Правните изисквания за фактуриране важат за всички търговци, хора на свободна практика, производители от сектора на земеделието и физически лица, независимо дали са регистрирани по ДДС или не.

Задължително при издаването на фактура е:

 • да бъде издадена като хартиена или електронна;
 • да бъде издадена в 2 екземпляра - по един за продавача и купувача;
 • да се издаде до 5 дни от датата на данъчното събитие или авансово плащане.

Какво трябва да съдържа една фактура?

Задължителните елементи на една фактура /наричани още “реквизити”/, са следните:

 • Наименование: "Фактура"
 • Номер на фактура: уникален номер, последователен на всяка следваща фактура. Номерът трябва да съдържа 10 арабски цифри.

 • Дата на издаване: датата на издаване на фактурата.

 • Информация за продавача: пълното юридическо име, адрес, ЕИК и идентификационен номер по ДДС за продавача или доставчика на услуги.

 • Информация за купувача:  пълното юридическо име, адрес, ЕИК и идентификационен номер по ДДС за купувача;
 • Описание на стоките/услугите: подробно описание на предоставените стоки или услуги, включително количество, единична цена и приложими данъчни ставки.
 • Данъчна ставка - в проценти – може да бъде 0%, 9% или 20%. В случаите на данъчна ставка от 0% или ако по някаква причина данъкът е дължим от купувача, се вписва основанието за това.
 • Общата сума на описаните стоки/услуги - данъчна основа и ДДС.
 • Дата на данъчното събитие - това е датата, на която то е възникнало, или на която е авансово плащане е получено.

А ако фактурата се издава от лица, регистрирани по ЗДДС?

Ако фактурата се издава от лица, регистрирани по ЗДДС, трябва да съдържа и следните елементи, трайно вписани на фактурите:

 • пореден номер на фактурата;
 • текст „оригинал”;
 • наименование - “фактура”;
 • идентификационен номер на продавача/доставчика;
 • идентификационен номер по ДДС на продавача/доставчика.

Незадължителни реквизити на фактурата:

Освен задължителните реквизити на една фактура, има и незадължителни, които също могат да бъдат добавени с цел отчетност:

 • срок на плащане;
 • начин на плащане, напр. данни за банковата сметка на продавача, включително име на банката, клон, IBAN (международен номер на банкова сметка) и BIC (банков идентификационен код);
 • имена на предалото стоката/предоставило услугата лице;
 • имената на получателя;
 • място, на което стоката/услугата е предадена от продавача на купувача;
 • печат и подпис /подписът може да бъде и електронен/.

Електронна или хартиена фактура?

В България електронната и хартиената фактура имат еднаква законова стойност. Предимствата на електронните фактури спрямо хартиените са следните:

 • елиминира се необходимостта от фактури на хартиен носител, което спестява с до 80% разходите за хартия на компанията;
 • позволява автоматизирана обработка, валидиране и плащане на фактура;
 • опростява самия процес по фактуриране;
 • елиминира грешките, които се допускат при ръчно въвеждане на информацията;
 • подобрява ефективността на процеса по фактуриране;
 • спестява време и средства на компанията;
 • спомага за по-бързото разплащане и получаване на дължимото.

За да се възползвате от автоматизация и рационализиране на процеса по фактуриране, изпробвайте безплатната примиум версия на Banqup тук.

Убедиха ли ви нашите истории?
Създайте вашия профил днес, безплатно.

Създайте вашия безплатен профил