Добре дошли в уебсайта на Banqup! Ние и други трети страни използваме "бисквитки" на нашите уебсайтове. Използваме ги, за да подобрим навигацията на сайта, да анализираме използването му и да подпомогнем маркетинговите си усилия. Можете да прочетете повече за нашите бисквитки и да промените предпочитанията си, като кликнете върху "Промени моите настройки". Като кликнете върху "Приемам всички бисквитки", вие се съгласявате с използването на всички бисквитки, както е описано в нашата политика за поверителност.

Революцията в електронното фактуриране и отчитане в Румъния

October 20, 2023
4
минути за четене

Румъния става поредната държава от ЕС, която въвежда задължително електронно фактуриране за вътрешните бизнес към бизнес трансакции. Повече информация за стъпките и реализирането на тази фискална политика прочетете в статията.

Задължително електронно фактуриране за B2B трансакциите в Румъния от юли 2024 г. - какво означава това и как се стигна до тук.

Румъния е в разгара на фискална революция, трансформираща начина, по който бизнесът управлява своите финанси. Бързото преминаване към електронно фактуриране (e-invoicing) и електронно отчитане (e-reporting), движено от Националната агенция за данъчна администрация (ANAF), променя финансовата картина в страната.

С наскоро публикуван проекто-закон Румъния се подготвя за задължително електронно отчитане и електронно фактуриране, което трябва да влезе в сила от 1 януари 2024 г. 

Нека се задълбочим в подробностите и дълбокото въздействие, което промените ще имат върху румънския бизнес.

‍Сегашната ситуация‍

RO e-Factura и задължението на бизнеса към правителството за електронно фактуриране

В основата на тази модернизация е румънската система RO e-Faktura, създадена съгласно Наредба №. 120 от 4 октомври 2021 г., която урежда администрирането, функционирането и прилагането на системата.

От 1 юли 2022 г. румънските икономически оператори са задължени да издават електронни фактури и да ги предават през националната система RO e-Factura, когато извършват трансакции с предприятия от публичния сектор. За да участват в този преход, фирмите се нуждаят от квалифициран цифров сертификат и SPV (Serviciul Spațiul Privat Virtual) достъп, достъпен през портала на ANAF.

Тази система има за цел да направи електронното фактуриране достъпно за всички. Дори икономически оператори, регистрирани в RO e-Factura Register без автоматизирано решение, могат да използват ИТ приложението, предоставено от Министерството на финансите, като гарантират лесното започване и работа с него.

Разширяване на задължението до определени трансакции между фирми

Разширявайки допълнително своите задължения за електронно фактуриране, Румъния налага използването на RO e-Factura за компании, занимаващи се с продукти с висок данъчен риск, като зеленчуци, плодове, алкохолни напитки, нови конструкции и полезни изкопаеми. В сила също от 1 юли 2022 г. задължението важи за всички трансакции, независимо от статуса на регистрация на получателя в системата.

Фактурите се валидират и при съответствие със специфичната структура по стандарта RO_CIUS се прилага електронен подпис на Министерство на финансите и се съобщава незабавно на получателя. Тъй като използването на RO e-Factura все още не е задължително за всички предприятия в страната, в случаите, когато получателят не е регистриран в системата, издателят все още трябва да достави фактурата извън платформата.

Дерогация от директивата за ДДС

Може би най-значимото събитие е когато на 25 юли 2023 г. Румъния осигурява дерогация от членове 218 и 232 на Директивата за ДДС. Това забележително развитие проправя пътя за задължително електронно фактуриране при вътрешни бизнес към бизнес (B2B) трансакции от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2026 г.

Задължения за електронно фактуриране и електронно отчитане по проектозакона за фискалните и бюджетните мерки

Законопроектът има ясна и ключова цел: борба с укриването на данъци чрез целенасочени мерки и санкции срещу незаконни действия и търговски дейности. За да се постигне това, той въвежда подход на поетапно внедряване, включващ първо електронно отчитане, последвано от електронно фактуриране.

Електронно отчитане от 1 януари 2024 г. - гратисен период на санкциите

Тази фаза въвежда строги срокове: всички фактури, издадени от установени в Румъния фирми, независимо от техния статут на регистрация по ДДС, както и неустановени фирми с регистрация по ДДС в Румъния, трябва да бъдат докладвани в системата RO e-Factura в рамките на пет работни дни от тяхното издаване . Този подход е в тясно съответствие с унгарската и испанската (почти) системи за отчитане в реално време, които вече са налице. Неспазването на тези разпоредби ще доведе до санкции, с различни глоби, зависещи от класификацията на юридическото лице. Въпреки това има гратисен период от 1 януари до 31 март 2024 г., през който неспазването не се санкционира.

* Важно е да се отбележи, че това изискване за електронно отчитане няма да се прилага за износ и вътреобщностни доставки на стоки.

Електронно отчитане от 1 април 2024 г. - наложени санкции

След гратисния период неспазването на мандата за електронно докладване ще доведе до санкции и глоби, като сумата варира в зависимост от размера на компанията.

Електронно фактуриране от 1 юли 2024 г.

От юли 2024 г. нататък всички румънски данъкоплатци, извършващи вътрешни Бинес към бизнес (B2B) трансакции, трябва да приемат националната платформа RO e-Factura за обмен на фактури. Румънският модел е вдъхновен от системите, внедрени в Италия и скоро в Полша, характеризиращи се с подход на централизиран обмен.

Осигуряване на съответствие с електронното фактуриране

За фирмите не само в Румъния, но и по целия свят, задължителното електронно фактуриране бързо се превръща в реалност.

За да гарантирате, че вашият бизнес отговаря на всички данъчни закони, е важно да си партнирате с доставчик за електронно фактуриране, който следи постоянно за промени в тази насока.

Banqup оперира в над 60 държави и проследява законодателните данъчни промени във всяка държава, в която оперира /над 60/, и работи в съответствие с най-актуалните изисквания. Изпробвайте Banqup безплатно тук.

Убедиха ли ви нашите истории?
Създайте вашия профил днес, безплатно.

Създайте вашия безплатен профил