Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Данни за парични потоци

Виж пълната финансова картина с Banqup

Получавайте данни в реално време за паричните си потоци,
за да взимате по-информирани бизнес решения.

Dashboard of cash flow and insights in the Banqup app
Moving image of a dashboard with circle graphics
Допълнителни данни

Данни за паричните ви потоци с Banqup

Един поглед е достатъчен, за да видите това, което ви интересува - предстоящи плащания, просрочени фактури, паричен поток. Всичко това на едно място е възможно с Banqup.

В платформата или в мобилното приложение на Banqup ще намерите панели за лесно управление, които ви показват случващото се с финансите ви в реално време, за да можете
да взимате по-информирани бизнес решения.

Всичко в едно решение

Преглед на паричните потоци и данни на една ръка разстояние

Данни за клиенти и партньори

С Banqup имате поглед върху финансовите си отношения с всички, с които вашият бизнес работи. Така знаете какво и кога точно се случва и можете да организирате лесно работата си с тях.

Минали и настоящи парични потоци

Имате ясна представа какво се случва с вашите предстоящи, платени, неплатени и просрочени фактури, представени по разбираем начин в Banqup.

Обзор на баланса на едно място

Чрез интегрирането на съществуващи банкови сметки в Banqup вече няма нужда да превключвате между множество платформи. С Banquп използвате едно табло за управление и преглед на всички салда̀, трансакции и парични потоци.

Smartphone mockup with graphs displayed on it
Защо с Banqup?

Какви са ползите за мен?

Финансова стабилност

Banqup ви помага да управлявате вашите финанси с по-добър контрол и по-малко пропуснати или забравени плащания.

Информирани бизнес решения

Прогнозирайте тенденциите и получавайте информация за клиентите си, която да ви помогне да взимате правилните решения за вашия бизнес.

Спестете време

Не губете време в търсене на данни или превключване между множество платформи, защото с Banqup всичко е на едно място.

Започнете работа с Banqup

Възполвайте се от предимствата на Banqup за вашия бизнес и активирайте акаунта си още днес.