Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Партньорства

Станете част от дигитална партньорска мрежа на Banqup

Banqup е дигитална платформа, предназначена за е-фактуриране и управление на административните процеси на бизнеса в едно цялостно решение, подходящо както за малки и средни предприятия, така и за самостоятелно заети лица. Banqup предоставя единна екосистема, в която се интегрират различни функционалности или връзки с външни партньори. По този начин Banqup предлага на клиентите си висококачествена и цялостна услуга.

Пример за това са и допълнителните услуги, които Banqup предлага за МСП – те могат да се активират допълнително от всеки клиент, ако той прецени, че са подходящи за неговия бизнес.

Two businessmen talking to each other while holding coffee
Защо да изберете Banqup?

Защо да работите с Banqup?

Banqup е продукт на Unifiedpost Group - международен FinTech лидер в Европа, фокусиран върху осигуряване независимостта както на счетоводните фирми, така и на банките. Unifiedpost Group е пазарен лидер в областта на обработката на документи и плащания, а тази комбинация води до максимално опростяване на административните дейности, както и до автоматизиране на финансовите процеси.

Връзка с ERP & CRM системи

Banqup предлага различни възможности за свързване и вече има връзка с ERP и CRM системи в над 15 страни в Европа.

Специфични решения по индустрии

Banqup може да се имплементира и на база специфични изисквания на определени сектори по искане на асоциациите, които ги представляват.

Banqup и счетоводнатата индустрия

Успешно сътрудничество с големи счетоводни асоциации в различни европейски държави с цел да свържем дигитално счетоводителите с техните клиенти.

People shaking hands with a smile
Отдел партньорства
service-BG@banqup.com
Присъединете се към нас

Станете наш партньор

Ако сте част от индустрия, правителствена администрация, асоциация или екосистема, в която дигитализацията може да оптимизира финансовите ви процеси и анализи, може да се превърнете в ценен партньор в екосистемата на Unifiedpost.

Bedankt! Je bericht werd succesvol verzonden.
Er ging iets fout tijdens het verzenden van je bericht.
Kijk na of alle velden correct werden ingevuld.