Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Съоветствие със закона

Сигурна платформа и в съответствие с всички законови изисквания

Защитете процесите на фирмата и клиентите си и бъдете спокойни, знаейки, че вашите дейности са в съответствие с всички необходими изисквания на законодателството.

Какво се изисква?

Какво можете да очаквате от Banqup?

Спазени изисквания за електронно фактуриране

Задължителното е-фактуриране се движи с бързи темпове. Вие, като счетоводител, сте в най-добрата позиция да насочвате клиентите си, така че те да бъдат в съответствие със закона.

Сигурен обмен на документи

Уверете вашите клиенти, че обменят финансови документи и фактури по безопасен и сигурен начин.

Надеждни плащания

Извършвайте сигурни, валидирани
и надеждни плащания със сертифицирана организация за плащане.

Електронна фактура

Подгответе се за предстоящото задължително
е-фактуриране

Banqup предоставя възможност за лесен преход към
е-фактуриране. Не само за да създадете по-прости
процеси за фактуриране за вашите клиенти, но и за
да гарантирате, че отговарят на местните данъчни
разпоредби и такива за електронно фактуриране.

Спазвайте стриктно Закона за данък върху добавената стойност

Свържете се с международни мрежи за сигурен обмен на данни като Peppol

Автоматично архивирайте всички клиентски фактури и документи до минималното изискване от 10 години

Възползвайте се от прости, автоматизирани процеси за е-фактуриране

Сигурен обмен

Чувствайте се сигурни при обмен на чувствителна информация

Обменът на важни финансови документи е лесен с Banqup. Създавайте дигитални документи на платформата или конвертирайте сканирани и качени документи в цифрови формати за лесно проследяване.

Вход с двустепенно удостоверяване както за вас, така и за вашите клиенти

Проследявате на изпращания, отваряния, прегледи и плащания на фактури

Разполагате със сигурен архив на документи

Плащания

Най-умният начин да платите и да ви платят

С Banqup вашите клиенти използват само едно сигурно решение, за да плащат и да получават плащания. А каква е ползата за вас?

Спокойствието, знаейки че вашите клиенти използват платежна услуга, предоставена от лицензирана платежна институция

Лесното съгласуване на плащанията, с което не губите време отново да съпоставяте плащания с фактури

Автоматично препращане на информацията от банкови извлечения към вашия счетоводен софтуер от Banqup акаунта на клиентите ви и интегрираните им банкови сметки

Person smiling and looking at camera
“Огромно преимущество, както за нашата фирма, така и за нашите клиенти.“
Xavier Delattre

Работете без усилие с вашия счетоводен софтуер

Logo of Quickbooks
Logo of Sage
Logo of Freshbooks

Демонстрация на Banqup

Искате да научите повече? Вижте демонстрация на Banqup и задайте на
нашия екип всички въпроси, които имате относно процесите в Banqup.