Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
За нас

Banqup автоматизира процесите за разплащане и фактуриране

В Banqup се стремим да опростим плащанията и издаването на фактури, като премахваме рутинните ръчни задачи и дигитализираме процесите за вас.

Womand laughing with a Banqup widget next to her
Man doing online banking while standing up
Ние ви помагаме

Как Banqup може да ти помогне?

Banqup значително опростява и автоматизира задачите ви. Дейностите за разплащане се изпълняват с едно натискане на бутон, а фактурирането става за секунди.

Освен това, задачите ви се улесняват още повече от наличието на опростени връзки и препратки - само един линк е необходим за свързването на всеки един бизнес с неговия счетоводител. Лесно може да свържете Banqup към използваната от вас ERP, CRM или счетоводна платформа.

Използвайте Banqup, за да не губите повече време в изпълнение на времеемки административни и финансови задачи.

Оставете това на Banqup

На кого помага Banqup?

Banqup за малкия бизнес

От еднолични търговци, през лица, работещи на свободна практика, до малки предприятия - Banqup е вашето дигитално решение, винаги достъпно, където и да сте.

Banqup за счетоводители

Бъдете в постоянен пряк контакт с клиентите си, благодарение на връзката, която Banqup ви осигурява. Възползвайте се от незабавен достъп до документи, управлявани чрез собствената ви конзола на Banqup.

Banqup партньорства

Вие сте телеком или ERP система? Banqup може да бъде ваш партньор за фактуриране и плащания.


Търсите решение за големи бизнеси? Разгледайте нашите корпоративни решения за входящи и изходящи документи, които сасъвместими с Banqup и неговата надеждна екосистема.

Как се стигна до Banqup?

Banqup е решението за малкия бизнес, създадено от Unifiedpost Group - международен лидер в областта на финтех технологиите, което свързва бизнеса чрез една сигурна платформа, базирана в облак.

В цял свят предприятията дигитализират финансовите си процеси: от поръчката до фактурата, плащането и финансирането. За да бъде успешна тази еволюция, зад нея трябва да стои надеждна мрежа, която да свързва в една екосистема различните приложения и системи.

Banqup дава възможност на предприятията да създават пространство, в което тази мрежа може да съществува и да предоставя рационализирани, автоматизирани бизнес функции - от електронно фактуриране и обработка
на плащания до финансиране на оборотния капитал, решения за електронна идентичност и др.

Blue logo of Unifiedpost
Logo of BSI Information Security Management
Сигурни плащания

Гарантирана сигурност

Бъдете уверени, че използвате сигурно решение за управлението на вашите плащания и фактуриране.

Плащанията на Banqup се управляват от Unifiedpost Payments -платежна институция, контролирана от Националната банка на Белгия. Unifiedpost Payments спазва стандартите за сигурност, наложени от регламентите на ЕК и ЕБО, така че можете да сте напълно спокойни, когато използвате Banqup, за да извършвате финансови трансакции.

От април 2022 г. Системата за управление на сигурността на информацията на Banqup е сертифицирана от BSI в съответствие със строгите изисквания на ISO/IEC 27001:2013. Номерът на нашия сертификат е IS 756346.

Banqup ви подпомага

Имате запитване или искате да започнете работа с Banqup?
Обърнете се към член на нашия Banqup екип за обслужване на клиенти, който винаги е на разположение с отговори и съдействие.